วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

ข่าวดีที่เปลี่ยนชีวิตอันมืดมน

หนังเรื่องพระเยซูคริสต์ กำเนิดโลกและสรรพสิ่ง 8 ภาษา

หนังชีวประวัติของพระเยซูคริสต์ กำเนิดโลกและสรรพสิ่ง ภาษาไทย ภาษาคำเมือง ภาษาไทยใต้ ภาษาลาว(เวียงจันทน์) พม่า  เขมร  มาลายู(ปัตตานี)  เวียดนาม